محصولات

دستگاه آزمون مقاومت مكانيكي جوش P089A


اين دستگاه جهت تست مقاومت برشي جوش بين سل‌های باتری طراحی و ساخته شده است.با استفاده از اين دستگاه، كيفيت جوش ارزيابي مي گردد. نيروي برشي بايد از معيار تعيين شده بيشتر باشد. مشابه بودن نيروي برشي هر پنج محل جوش نشان دهنده تنظيم بودن سيستم كنترل حركتي و گان جوشكاري مي باشد.

مشخصات دستگاه:
1- محدوده نيرو تا 7,000 نيوتن
2- مشخصات توان ورودي: تك فاز 220V– 50Hz /60Hz

thumb-1 thumb-1
برای بزرگنمایی تصاویر کلیک کنید.

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت

كلمات مرتبط: خودرو ، قطعات خودرو ، تست قطعات خودرو ، آزمايشگاه قطعات خودرو ، سازنده دستگاه تست ، سازنده دستگاه آزمون ، آزمون هاي سيكليك ، آزمون دوام ، آزمون عملكرد ، تجهيزات آزمون باتري ، باتري ، باتري خودرو ، تستر باتري ، آزمون باتري ، تست باتري ، دستگاه آزمون باتري ، دستگاه تست باتري ، آزمون هاي باتري ، استاندارد باتري آزمايشگاه ، آزمايشگاه باتري خودرو ، آزمايشگاه همكار ، آزمايشگاه اكرديته ، شارژ ، شارژر ، دشارژ ، دشارژر ، تخليه سريع ، قابليت استارت زني ، جريان بالا ، يونيت شارژ و دشارژ ، آزمون ارتعاش ، آزمون راكينگ ، حركت نوساني ، وان باتري ، دستگاه مقاومت جوش