محصولات

لیست محصولات شركت مهندسی ثمین افزار

1. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون دينام خودرو
دستگاه آزمون عملكرد و دوام دينام خودرو P040K (جديد)
دستگاه آزمون مشخصه صوت دينام خودرو P040L (جديد)
دستگاه آزمون عملكرد دينام خودرو در خط توليد P137A (جديد)
دستگاه بارگذار دينام خودرو P039B
دستگاه بارگذار دينام خودرو P039G (جديد)
دستگاه آزمون عملكرد دينام و استارتر خودرو P071B (جديد)
دستگاه آزمون ممان اینرسی P095A
دستگاه معكوس كردن ترمينال‌ها P139A
2. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون استارتر خودرو
دستگاه شبيه‌ساز باتری P090A (جديد)
دستگاه آزمون عملكرد استارتر خودرو در خط توليد P145A (جديد)
دستگاه آزمون عملكرد و دوام استارتر خودرو P145C (جديد)
3. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون باتری
دستگاه تست عمومي باتری P081C (جديد)
دستگاه دشارژر جريان بالا P080D (جديد)
دستگاه آزمون مقاومت اهمي جوش (خط توليدي) P115B (جديد)
دستگاه آزمون مقاومت اهمي جوش (تك پروب) P115A (جديد)
دستگاه آزمون مقاومت مكانيكي جوش P089A (جديد)
دستگاه آزمون دوام ارتعاش باتری P099A (جديد)
دستگاه دشارژر باتری P080A
وان باتری P104B (جديد)
4. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون ديسك و صفحه كلاچ
دستگاه آزمون فروپاشی صفحه كلاچ P026B (جديد)
دستگاه آزمون فروپاشی ديسك كلاچ P026C (جديد)
دستگاه آزمون مشخصات بالشتك صفحه كلاچ P034
دستگاه آزمون عملكرد ديسك و صفحه كلاچ P033
دستگاه آزمون دوام پیچشی صفحه كلاچ P027
دستگاه آزمون دوام پیچشی ديسك كلاچ P028
دستگاه آزمون دوام كورس ديسك كلاچ P031
دستگاه آزمون دوام خلاصی ديسك كلاچ P032
5. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون كابل و پدال كلاچ
دستگاه آزمون عملكرد و دوام كابل كلاچ P069A
دستگاه آزمون مكانيزم كلاچ P098B
6. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون كويل خودرو
دستگاه آزمون Burn-In كويل پژو 206 P108A (جديد)
دستگاه آزمون عملكرد كويل پژو 206 در خط توليد P109A (جديد)
7. مجموعه چمبرهاي شرايط محیطی
چمبر شرايط محیطی سريع (برودتی- حرارتی- رطوبتی) P094A (جديد)
 
8. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون كالیپر ترمز
دستگاه آزمون جابجایی سيال كالیپر ترمز P056
دستگاه آزمون گشتاور پسماند كالیپر ترمز P055
دستگاه آزمون دوام ساختاری كالیپر ترمز در فشار بالا P054
دستگاه آزمون دوام كالیپر ترمزدر فشار بالا P051
دستگاه آزمون دوام كالیپرترمز در دمای نرمال و دمای بالا P052
دستگاه آزمون دوام كالیپر ترمز در دمای پايين و در برابر نفوذ آب P053
9. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون شمع خودرو
دستگاه آزمون طول عمر تحت بار شمع خودرو P063A
دستگاه آزمون طول عمر تحت بار شمع خودرو P063F (جديد)
دستگاه آزمون استقامت دی الكتريك عايق شمع خودرو P063C
دستگاه آزمون آب‌بندی شمع خودرو در مقابل نشت گاز P063D
دستگاه آزمون آب‌بندی شمع خودرو در مقابل نشت گاز P063E
دستگاه آزمون مقاومت شمع خودرو در برابر ضربه P063G (جديد)
تجهيزات آزمون‌هاي مكانيكي شمع خودرو P114A (جديد)
تجهيزات آزمون‌هاي حرارتي شمع خودرو P063H
10. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون سنسورهاي حرارتی
دستگاه آزمون دوام فشنگی آب و سوييچ فن رادياتور P025
دستگاه آزمون عملكرد سنسور‌های حرارتی P029B (جديد)
11. مجموعه دستگاه‌هاي آزمون نهایی موتور خودرو
دستگاه آزمون نهایی موتور پرايد P046A
استند آزمون نهایی موتور پرايد P046B   X100 (جديد)
دستگاه آزمون نهایی موتور نيسان کاربراتوری P047
12. دستگاه آزمون عملكرد و دوام پمپ آب P018
13. دستگاه آزمون عملكرد و دوام پمپ روغن P019
14. دستگاه آزمون عملكرد و دوام فشنگی روغن P024
15. دستگاه آزمون دوام تسمه P043
16. دستگاه پرچ آرماتور فولادی P044
17. دستگاه آزمون دوام جك بالابر خودرو P061
18. دستگاه آزمون سايش و اصطكاک در حركت رفت و برگشتي P062
19. دستگاه آزمون عملكرد و دوام صندلی برقی خودرو P065A
20. دستگاه آزمون عملكرد و دوام شيشه بالابر برقی خودرو P066A
21. دستگاه آزمون عملكرد دسته دنده خودرو P067A
22. دستگاه آزمون دوام رله دوبل انژكتوری P076A
23. دستگاه آزمون عملكرد سنسور دور موتور P077B
24. دستگاه آزمون تاب و لنگي رينگ و طوقه P078A
25. دستگاه آزمون عملكرد و دوام دستگيره‌های داخلی و خارجی درب ‌های جانبي خودرو P079A
26. دستگاه آزمون عملكرد و دوام آينه برقی جانبی خودرو P093A
27. دستگاه آزمون دوام جعبه فيوز P107A
28. دستگاه برش هسته سنسور دور موتور P110A (جديد)
29. اتاقك كاهنده صوت P111A (جديد)
30. دستگاه آزمون نويز بلبرينگ كلاچ P112A (جديد)
31. دستگاه آزمون عمومي كشش و فشار P114B (جديد)