محصولات

دستگاه آزمون عملكرد ديسك و صفحه كلاچ P033


این مجموعه دستگاه‌ برای انجام آزمون‌های عملكرد بر روی دیسك و صفحه‌كلاچ خودرو طراحی و ساخته شده‌ است. تحت این آزمون‌ها مقادیر نیرو، گشتاور، جابجایی و یا زاویه دوران نمونه در نقاط حساس به دست آمده و نمودارهای مربوطه ترسیم می‌گردد. با استفاده از این مجموعه دستگاه، انجام آزمون‌های زیر میسر است:

آزمون عملكرد كورس دیسك كلاچ خودرو
آزمون عملكرد پیچش صفحه كلاچ خودرو
آزمون عملكرد خلاصی دیسك كلاچ خودرو
آزمون توازی چدنی دیسك كلاچ خودرو

مشخصات دستگاه
1- مكانیزم های اعمال نیرو- جابجایی و گشتاور- دوران بر حسب نوع دستگاه
2- سیستم‌های اندازه‌گیری جابجایی و دوران متشكل از خط‌كش‌های نوری با دقت 20µm كه با فیكسچرهای مخصوص نصب شده‌اند. همچنین خط‌كش پتانسیومتری با دقت 6µm كه در دستگاه ‌عملكرد خلاصی استفاده ‌شده است.

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت