محصولات

دستگاه آزمون دوام تسمه مدل P043


این دستگاه برای انجام آزمون دوام بر روی تسمه‌های خودرو طراحی و ساخته شده است. در این آزمون تسمه ساعت‌ها تحت بارگذاری در شرایط استاندارد قرار می‌گیرد و میزان لغزش آن نمایش داده می‌شود.

مشخصات دستگاه
1- سرعت درایو تسمه i(4900 ± 100) RPM
2- فیكسچر تسمه با امكان نصب تسمه‌های شياری و جناقی به طول i(860 ~ 990) mm
3- دارای بارگذار با امكان اعمال بار تا حد 10KW
4- دارای تهویه جهت تثبیت دمای محفظه آزمون مطابق الزامات استاندارد
5- دارای مكانیزم اعمال و اندازه‌گیری نیروی كشش جهت ایجاد تنیدگی لازم در تسمه
6- دارای ساختار كاهنده صوت و ارتعاش جهت رعایت ملاحظات ارگونومی
7- قابلیت توسعه جهت انجام آزمون دوام بر روی تسمه‌های متنوع
8- دارای حفاظت‌های لغزش غیر مجاز، پارگی تسمه، كنترل فاز، اضافه بار موتور اصلی، اضافه بار موتور فن، اضافه حرارت كابین، اضافه حرارت یونیت بار (المنت‌ها) و باز بودن درب‌ها
9- دارای اسپينول‌های دوربالا جهت پولی‌های محرك، مقاوم و هرزگرد

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت