محصولات

دستگاه آزمون نهایی موتور نيسان كاربراتوری مدل P047


مشخصات اين دستگاه به جز يك مورد جزیی٭ دقيقاً مشابه دستگاه آزمون نهایی موتور پرايد کاربراتوری می باشد. اگرچه تفاوت‌هایی كه بين اين دو موتور وجود دارد باعث اجتناب ناپذيری برخی تفاوت‌ها در ساخت دستگاه‌های مزبور گرديده است وليكن اختلافی در ويژگی های کلی آنها وجود ندارد.

لذا برای آشنایی با اين دستگاه می‌توانيد به توضيحات بروشور ‌(دستگاه آزمون ‌نهایی موتور پرايد-مدل P046) مراجعه نمایيد.

٭اين تفاوت مربوط به پاراگراف سوم بند 6 بروشور دستگاه P046A می باشد كه بايد تذكر داد موتور نيسان فاقد سوييچ فن می باشد و لذا برای كنترل دمای آب از يك سنسور ديگر در خارج از موتور استفاده می شود.
 

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت