محصولات

دستگاه آزمون دوام فشنگی آب و سوییچ فن رادیاتور مدل P025


این دستگاه برای انجام آزمون دوام بر روی فشنگی آب (سنسور دمای آب) و سوییچ فن رادیاتور طراحی و ساخته شده ‌است. طی این آزمون، قطعه تحت شرایط تعریف شده در استاندارد از جمله اعمال بار جریانی قرار می‌گیرد. سپس سیال در برگیرنده قطعه به صورت پریودیك تعویض می‌گردد تا یك سیكل حرارتی سریع را به قطعه اعمال نماید.

مشخصات دستگاه
1- امكان انجام هم‌زمان آزمون 10 ‌عدد فشنگی آب و 10 ‌عدد سوییچ فن ‌رادیاتور (جمعاً 20 عدد)
2- دارای‌ دو ‌منبع ‌تغذیه ‌جداگانه ‌با ‌ولتاژهای 7V و 14V (قابل تنظیم) به منظور بارگذاری هم ‌زمان انواع قطعات
3- دارای دو مجموعه جداگانه بار اهمی و بار لامپی برای قطعات معین
4- دارای سه مخزن دمای محیط، دمای بالای تست فشنگی و دمای بالای تست سوییچ ‌فن كه حاوی گازوییل است و سیال محیطی قطعات را تأمین می‌كند.
5- حداكثر دمای مخازن گرم 130ºC
6- دارای سرد كننده (آب ‌سرد كن) به ظرفیت 7KW و هیتر به ظرفیت 9KW
7- مجهز به سیستم فیلتراسیون سیال، در خروجی مخازن و قبل از شیرهای برقی
8- دارای حداكثر سرعت سیكل حرارتی 120ºC و 25ºC معادل چهار بار در دقیقه
9- امكان تعویض سریع فیكسچر قطعات مختلف
10- دارای نمایشگر وضعیت هر یك از قطعات تحت آزمون و وضعیت كلی عملكرد دستگاه
11- دارای سیستم تهویه مناسب جهت جلوگیری از متصاعد شدن بخارات گازوییل در محیط آزمایشگاه

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت