محصولات

اتاقك كاهنده صوت P111A


اين اتاقك جهت كاهش انتقال صوت از داخل اتاقك به خارج آن ساخته شده است. توسط اين اتاقك، صداي دستگاه داخل آن در فاصله 1m از 95dBA به 60dBA كاهش يافته است. به عبارت ديگر صداي غير مجاز محيط كار كاهش يافته و از محدوده خطر به محدوده ايمن رسيده است.

مشخصات دستگاه:
1- ميزان تضعيف صدا: 35dBA (توان صوتي منتشر شده در محيط به يك سه‌هزارم مقدار اوليه كاهش مي‌يابد)
2- وزن: 1800kg
3- ابعاد داخلي اتاقك L.W.H) 82 * 90 * 174 cm3)
4- ابعاد خارجي اتاقك L.W.H) 124 * 134 * 198 cm3)
5- اين اتاقك فاقد كف مي‌باشد، در عين حال صداي منتشر شده از پايين اتاقك نيز مهار مي‌شود.
6- كف اتاقك همان كف محل استقرار محسوب مي‌شود، لذا قرار دادن تجهيزات در اتاقك با چرخ، جك‌پالت و ليفت‌تراك بسادگي امكان‌پذير مي‌باشد.
7- اتاقك با استفاده از ليفت‌تراك، جك‌پالت و چرثقيل قابليت جابجايي دارد.
8- مصالح بكاررفته در ساخت اتاقك از فولاد، بتن، قير، پشم‌سنگ، MDF و مواد جاذب صوت مي‌باشد.
9- داراي سيستم تهويه هوا و روشنايي
10- در صورت نياز، ساخت اتاقك براي مقاصد صوت‌سنجي، براي كاهش صوت از داخل به خارج و يا از خارج به داخل، امكان‌پذير است. طراحي لايه‌هاي ديوار، كف، سقف، درب و پنجره اتاقك بر مبناي ميزان تضعيف مورد نياز و نوع كاربرد انجام مي‌شود. نوع ديگري از اتاقك در دستگاه صوت‌سنجي دينام (مدل P040L) بكاررفته است.

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت