محصولات

تجهيزات آزمون‌هاي مكانيكي شمع خودرو P114A


 
آزمون هاي مكانيكي شمع خودرو با استفاده از يك دستگاه تست عمومي كشش و فشار و يك آچار تورك‌متر انجام مي شود. آزمون هاي قابل انجام طبق استاندارد ملي ايران عبارتست از:
• (ISIRI 2403/3-4-1) استحكام مكانيكي پوسته
• (ISIRI 2403/3-4-2) مقاومت گسيختگي ترمينال ولتاژ بالا (HT)
• (ISIRI 2403/3-4-3) مقاومت خمشي

مشخصات مجموعه آزمون:
1- ظرفيت دستگاه كشش وفشار 5kN
2- داراي ادوات كمكي و فيكسچرهاي مورد نياز براي انواع شمع‌هاي M12 و M14
3- گشتاورسنج ديجيتال در رنج 100Nm
4- براي انجام آزمون‌هاي مكانيكي شمع خودرو قابليت‌هاي ويژه اي به نرم افزار دستگاه كشش و فشار اضافه شده است تا محيط ايمن‌تر و ساده‌تري براي انجام آزمون‌ها فراهم گردد.

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت