محصولات

دستگاه آزمون عمومي كشش و فشار P114B


اين دستگاه براي انجام آزمون‌هاي عمومي كشش و فشار طراحي و ساخته شده است.

مشخصات دستگاه:
1- حداكثر رنج نيرو 500kgf±
2- قابليت نصب لودسل در رنج‌هاي 500N ~ 10kN
3- كورس حركت 500mm (كورس حركت قابل تغيير است)
4- سرعت قابل تنظيم در محدوده 1mm/min ~ 1000mm/min
5- داري كنترل كامپيوتري بر مبناي نرم افزار LabVIEW مي‌باشد. اين نرم افزار جهت كنترل پروسه آزمون و ثبت و نمايش منحني نيرو، جابجايي و سرعت بر حسب زمان و همچنين منحني نيرو و جابجايي است.
6- با نصب ابزار مخصوص و نعريف پروتكل آزمون، قابليت انجام انواع آزمون‌ها وجود دارد.

 
thumb-1
برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
 
برگشت

دستگاه تست تنسايل ، دستگاه آزمون تنسايل ، فروشنده دستگاه آزمون تنسايل ، فروشنده دستگاه تست تنسايل ، سازنده دستگاه آزمون تنسايل ، سازنده دستگاه تست تنسايل ، توليد كننده دستگاه آزمون تنسايل ، توليد كننده دستگاه تست تنسايل ، دستگاه آزمون كشش و فشار ، فروشنده دستگاه آزمون كشش و فشار، سازنده دستگاه آزمون كشش و فشار ، توليد كننده دستگاه آزمون كشش و فشار ، فروشنده دستگاه تست كشش و فشار، سازنده دستگاه تست كشش و فشار ، توليد كننده دستگاه تست كشش و فشار ، دستگاه آزمون يونيورسال ، فروشنده دستگاه آزمون يونيورسال ، سازنده دستگاه آزمون يونيورسال ، توليد كننده دستگاه آزمون يونيورسال ، دستگاه تست يونيورسال ، فروشنده دستگاه تست يونيورسال ، سازنده دستگاه تست يونيورسال ، توليد كننده دستگاه تست يونيورسال ، دستگاه اعمال نيرو برنامه پذير ، فروشنده دستگاه اعمال نيرو برنامه پذير ، سازنده دستگاه اعمال نيرو برنامه پذير ، توليد كننده دستگاه اعمال نيرو برنامه پذير ، تجهيزات آزمون مواد ، فروشنده تجهيزات آزمون مواد ، سازنده تجهيزات آزمون مواد ، توليد كننده تجهيزات آزمون مواد ، تست كشش و فشار چند منظوره ، فروشنده تست كشش و فشار چند منظوره ، سازنده تست كشش و فشار چند منظوره ، توليد كننده تست كشش و فشار چند منظوره ، تست خزش ، آزمون خزش ، فروشنده دستگاه تست خزش ، سازنده دستگاه تست خزش ، توليد كننده دستگاه تست خزش ، فروشنده دستگاه آزمون خزش ، سازنده دستگاه آزمون خزش ، توليد كننده دستگاه آزمون خزش ، تست رهايش ، سازنده دستگاه تست رهايش ، فروشنده دستگاه تست رهايش ، توليد كننده دستگاه تست رهايش ، تست جازدن ، سازنده دستگاه تست جازدن ، فروشنده دستگاه تست جازدن ، توليد كننده دستگاه تست جازدن ، تست فنر ، سازنده دستگاه تست فنر ، فروشنده دستگاه تست فنر ، توليد كننده دستگاه تست فنر ، آزمون فنر ، سازنده دستگاه آزمون فنر ، فروشنده دستگاه آزمون فنر ، توليد كننده دستگاه آزمون فنر ، تست خمش ، سازنده دستگاه تست خمش ، فروشنده دستگاه تست خمش ، توليد كننده دستگاه تست فشار ، تست فشار ، سازنده دستگاه تست فشار ، فروشنده دستگاه تست فشار ، توليد كننده دستگاه تست فشار ، تست درآوردن ، سازنده دستگاه تست درآوردن ، فروشنده دستگاه تست درآوردن ، توليد كننده دستگاه تست درآوردن ، نيروي مونتاژ ، تست مشخصه فنر ، دستگاه تست مشخصه فنر ، فروشنده دستگاه تست مشخصه فنر ، سازنده دستگاه تست مشخصه فنر ، توليد كننده دستگاه تست مشخصه فنر ، ، آزمون مشخصه فنر ، دستگاه آزمون مشخصه فنر ، فروشنده دستگاه آزمون مشخصه فنر ، سازنده دستگاه آزمون مشخصه فنر ، توليد كننده دستگاه آزمون مشخصه فنر ، ، تست پيچش ، سازنده دستگاه تست پيچش ، فروشنده دستگاه تست پيچش ، توليد كننده دستگاه تست پيچش ، آزمون پيچش ، سازنده دستگاه آزمون پيچش ، فروشنده دستگاه آزمون پيچش ، توليد كننده دستگاه آزمون پيچش ، سرو الكترومكانيكال ، آزمون عمومي كشش و فشار ، فروشنده آزمون عمومي كشش و فشار ، سازنده آزمون عمومي كشش و فشار ، توليد كننده آزمون عمومي كشش و فشار ، programmable force test stand , force test stand , test bench , force test bench , where to by force test stand , universal tester , universal machine , tensile machine , universal testing machine , bending test , bending test machine, test bench producers , test machine