اطلاعات تماس

آدرس:

تهران - كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج - كيلومتر 5 جاده انديشه - مجتمع زاگرس - خيابان صنايع - خيابان صنعتگران - پلاك 6
كد پستی: 87315 – 37541

تلفن:
46843131 (021)
46843132 (021)
فکس: 46840505 (021)
پست الکترونیکی: info@saminafzar.com
نسخه چاپی: دریافت فایل