همکاری با ما

متقاضی گرامی، درصورت تمایل به استخدام در شرکت مهندسی ثمین افزار، خواهشمند است فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیک job@saminafzar.com بفرستید: